เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ 13

ที่ตั้ง

124/7 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

คนในชุมชนปลูกถั่วเอง ผลิตเอง และใช้ถั่วคุณภาพดีในการผลิต ถั่วมีความกรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย