เกี่ยวกับ แกะหนังบางแก้ว

ศูนย์ศิลปหัตกรรมบางแก้วเป็นศูนย์ฝึกงานแกะหนังตะลุงแห่งภาคใต้ เปิดเมื่อปี พ.ศ.2524 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวง ศูนย์หัตกรรมรูปหนังยางแก้วแกะรูปหนังตะลุง หนังใหญ่ และรูปแบบใหม่ๆ ตามผู้สั่งซื้อ เอกลักษณ์ของตัวหนังที่เน้นรูปทรงของตัวหนัง เป็นชิ้นงานที่มีน้ำหนัก เน้นธรรมชาติ ที่ศูนย์ศิลปหัตกรรมรูปหนังบางแก้วส่งจำหน่ายรูปหนังทั่วประเทศและต่างประเทศกว่า 16 ประเทศ

ที่ตั้ง

487 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140

ความเป็นมาของกิจการ

จุดเริ่มต้นเริ่มมาจาก ครูอิ่ม จันทร์ชุม คุณพ่อของคุณฉวีววรณ ซึ่งมีอาชีพแกะหนังตะลุง ได้ไปออกงานขายสินค้าที่สวนอัมพรปี2522 และมีชาวต่างชาติเหมาซื้อหมด อีกทั้งมีเสนอซื้อตัวครูอิ่ม 5 ล้านบาท โดยให้ไปทำงานที่เยอรมัน 5 ปี ครูอิ่มไม่รับข้อเสนอ เนื่องจากเหมือนเป็นการนำศิลปะของเราไปสอนเขา อยากอนุรักษ์เก็บไว้ให้ลูกหลาน ต่อมาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมสมเด็จพระพันปีหลวง ในคราวที่เสด็จโคกสูงและมีรับสั่งให้อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านนี้เอาไว้ ครูอิ่มภูมิใจและตั้งใจถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับลูกหลาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจฟรี ต่อมามีการจัดตั้งศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้แก่หนังตะลุง กับทั้งเป็นการสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาติ ด้านการแกะหนังตะลุง โดยครูอิ่ม จันทร์ชุม ได้รับการยกย่องว่าเป็น "บรมครูแกะหนังตะลุงของภาคใต้" เมื่อคุณพ่อเสียในปี 2560 คุณฉวีวรรณจึงมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์การแกะกนังตะลุงต่อไป และทำให้เต็มที่ตามเจตนารมณ์ที่คุณพ่อตั้งใจไว้