เกี่ยวกับ เตอร์บิลัง

เริ่มก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2543 โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง มีแนวคิดอยากให้กลุ่มแม่บ้านในเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังมีรายได้เพิ่ม สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเริ่มแรกประกอบด้วยกาแฟโบราณชักเยอร์ โรตียาลา โรตี-ชาชัก ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกแพะ ข้าวมันแกงตอแม๊ะ แกงแพะ แกงกรูม่าไก่-เนื้อ แกงมัสมั่นไก่-เนื้อ น้ำจิ้มไก่ ข้าวเหนียวเหลืองแกงไก่

ที่ตั้ง

254 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มเตอร์บิลัง OTOP สตูล เริ่มก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2543 โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง มีแนวคิดอยากให้กลุ่มแม่บ้านในเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังมีรายได้เพิ่ม โดยนำภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและรสชาติอร่อย สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเริ่มแรกประกอบด้วยกาแฟโบราณชักเยอร์ โรตียาลา โรตี-ชาชัก ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกแพะ ข้าวมันแกงตอแม๊ะ แกงแพะ แกงกรูม่าไก่-เนื้อ แกงมัสมั่นไก่-เนื้อ น้ำจิ้มไก่ ข้าวเหนียวเหลืองแกงไก่ และทางกลุ่มได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เมื่อปีพ.ศ.2549 ได้จดทะเบียนพาณิชย์เมื่อปีพ.ศ.2552 ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเมื่อปีพ.ศ.2553 มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อปีพ.ศ.2550 เลขที่ ค275565 ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเทคโนโลยีและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ปัจจุบันกลุ่มเตอร์บิลังได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 21 แล้วมีสมาชิกรวม 13 คน