เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดอนกอก

ที่ตั้ง

101 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ความเป็นมาของกิจการ

SP ครีมพัฒนามาจากสมุนไพรพอกหน้าที่เป็นผง ได้รับมาตรฐานโอทอป 4 ดาว(ปี2562) เพื่อให้ใช้ง่ายและสะดวกต่อการใช้ เพราะลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่จึงไม่ค่อยนิยมแบบโบราณ จึงนำสมุนไพรพอกหน้ามาสกัดแล้วทำเป็นครีม เพื่อสะดวกต่อการใช้บำรุงผิวพรรณ