เกี่ยวกับ หม่ำแม่คำตัน

ที่ตั้ง

283 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ความเป็นมาของกิจการ

เป็นอาหารอีสานเก่าแก่ สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษเข้าป่าล่าสัตว์ ได้เนื้อสัตว์ เช่น เก้ง กวาง วัวป่า ฯลฯ ถ้ามีไม่มากก็นำมาปรุงสด ถ้ามากจนเหลือก็ต้องหาวิธีถนอมอาหาร โดยวิธีการย่างไฟหรือตากแห้ง แม่คำตันได้ผลิตหม่ำและไส้กรอก เพื่อขายให้เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยจำหน่ายอยู่ในชุมชนเท่านั้น เมื่อปี พ.ศ. 2547 ลูก ๆ ได้ดำเนินการกิจการต่อ ได้ต่อยอดการผลิต โดยใช้เนื้อวัว ตับ ม้ามวัว และหมูย่าง 30-40 กิโลกรัมต่อวัน ในช่วงเทศกาลจะใช้ถึง 100 กิโลกรัม ใช้คนงานวันละ 3 คน จากการเปิดเผยของคนงานผู้ทำ