เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชน อุ่นรัก สานฝัน กรีนฟาร์ม

ที่ตั้ง

222 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ความเป็นมาของกิจการ

ก่อนหน้าเคยทำธุรกิจการ์เมนท์ที่กรุงเทพ แต่เนื่องจากผลกระทบด้านการเมืองและค่าแรงสูงจึงทำให้ผันตัวเองมาทำเกษตรโดยการสนใจศึกษาที่จะปลูกแมคคาเดเมีย เพราะเป็นพืชที่มีราคาซื้อขายที่สูง จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน และจากความที่มาจากการใช้ชีวิตในเมืองแล้วมาปลูกพืชในต่างจังหวัด จึงอยากเป็นมาดามที่มาทำเกษตรในผลิตภัณฑ์ จึงตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่า แมคคาเดเมีย มาดาม