เกี่ยวกับ บริษัท อารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด

ที่ตั้ง

137 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ความเป็นมาของกิจการ

จากวันนั้นถึงวันนี้ บริษัทอารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด เติบโตมาจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ ณ ที่ทำการ 299 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ก่อตั้งโดย คุณณัฏฐ์นรี วงศ์เอี่ยมสิริ เป็นประธานกลุ่ม เมื่อปี 2551 ใช้ชื่อสินค้า “ข้าวอารมณ์ดี” เรามีแปลงปลูกข้าวและผักปลอดสารเป็นของตนเองบนเนื้อที่ 35 ไร่ และได้ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM แปลงปลูก 22 ไร่