เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสมุนไพร บ้านคำน้อย ม.2

ที่ตั้ง

13/1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มต้นจาก ต้องดูแลสุขภาพคนในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ ปวดตามเนื้อตามตัว ปวดกล้ามเนื้อบ่อย ๆ ต้องซื้อสมุนไพรมาใช้ประจำเลยเกิดแนวความคิด โดยมีสมุนไพรที่บ้านปลูกเองจำนวนมาก ปลอดภัยไม่มีสารเคมีด้วย จึงได้ไปหาความรู้โดยไปเรียนที่สถาบันเวชศาสตร์ ความงามแพทย์แผนไทย และอีกหลายแห่งที่ให้ความรู้ทางด้านสมุนไพร เข้าเรียนแพทย์แผนไทยที่ศรีษะอโศก,เข้าชมรมอนุรักษ์สมุนไพรแห่งประเทศไทย และได้จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นใช้เองก่อน และเข้าจดทะเบียนที่สนง.เกษตรเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจ และจดทะเบียนที่สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อเป็นสินค้าโอทอปและได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความรู้พัฒนาต่อยอดทำผลิตภัณฑ์หลากหลายในการดูแลสุขภาพ ภายใต้แบรนด์สมุนไพรละอองบัว