เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสายใยข้าว

ที่ตั้ง

110 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

ความเป็นมาของกิจการ

ในชุมชนมีการปลูกข้าวอินทรีย์แต่เนื่องจากมีปัญหาราคาข้าวตกต่ำจึงเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อหาช่องทางการขาย และได้มีความคิดขึ้นว่าจะเอาข้าวไปแปรรูปเพื่อให้เกิดรายได้ขึ้นอีก 1 ทาง หลังจากนั้นจึงไปหาผู้มีความรู้เพื่อปรึกษาว่าจะทำการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อะไรดี สุดท้ายจึงมาลงที่ครีมอาบน้ำ กลุ่มวิสาหกิจของเราจึงมีทั้งข้าวอินทรีย์ ข้าว Rice Berry และครีมอาบน้ำข้าว Rice Berry