เกี่ยวกับ กลุ่มวิไลหมอนขิด

ที่ตั้ง

55 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ความเป็นมาของกิจการ

หมอนขิด เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาจากรุ่นสู่รุ่น และพัฒนา ยกระดับให้มีความสวยงามและหลากหลาย รุปแบบที่ทันสมัยขึ้น แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม แบบไทย ๆไว้สืบต่อกัน