เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 4 ต.คำพระ

ที่ตั้ง

183 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

ความเป็นมาของกิจการ

เสงี่ยมฟาร์ม เริ่มมองหาอาชีพที่มีความเป็นอิสระจึงมาลงตัวที่อาชีพเพาะเห็ด เริ่มต้นจากการปลูกใช้กินเองพอเริ่มเข้าใจธรรมชาติของเห็ดจากนั้นจึงทำการศึกษาเรียนรู้ ทำให้เพาะเห็ดได้ปริมาณมากจึงทำการมองหาผลิตภัณฑ์จากเห็ดว่าสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกบ้าง จึงมาลงตัวที่แหนมเห็ดนางฟ้าและข้าวเกรียบเห็ด