เกี่ยวกับ ท่าพญาบาติก

เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ ประณีตทั้งลวดลายและสีสัน พิถีพิถันในการตัดเย็บ

ที่ตั้ง

136? หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มพญาบาติก เกิดจากนายไสว เรืองดุก ได้รับคำสั่งซื้อจากในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพีพี เกาะภูเก็ต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสื้อยืดบาติก ผ้าพันตัวบาติก ผ้าเช็ดหน้าบาติก ภาพโชว์บาติก แต่ขาดแรงงาน มาช่วยผลิต จึงชักชวนกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลท่าพญาที่ว่างงานจำนวนมากมาฝึกทำผ้าบาติก โดยรับเป็นสมาชิกกลุ่มและตั้งชื่อกลุ่มว่า "พญาบาติก" ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 136 ม.3 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เมื่อพ.ศ. 2544 ได้ขยายธุรกิจโดยเพิ่มเสื้อเชิ้ต และขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลท่าพญา และได้พัฒนาลายเอกลักษณ์จังหวัดตรังได้แก่ ลายดอกศรีตรัง ลายปลาพะยูน ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ ประณีตทั้งลวดลายและสีสัน พิถีพิถันในการตัดเย็บ" ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกลายพญา เกิดจากสภาวะการแข่งขันปลายปี 2558 ทำให้กลุ่มต้องค้นหาเทคนิค ใหม่ในการสร้างลวดลายบนผืนผ้าบาติกที่แตกต่างและเพิ่มมูลค่า จึงทดลองทำแบบลองผิดลองถูก ประมาณ 5-6 เดือน จนได้ต้นแบบแล้วตัดใส่เอง พบว่า ลูกค้าสนใจและอยากไดจึงผลิตจำหน่าย