เกี่ยวกับ บจก.ไทยนาโนเซลลูโลส

จากการพัฒนาระบบให้คงที่เป็นเวลา 13 ปี พร้อมทั้งต่อยอดสร้างผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ดังนี้ 1. วัสดุปิดบาดแผล แบรนด์ Gauzdex 2. เจลลี่มาส์กหน้า/ใต้ขอบตา แบรนด์ Difference 3. วุ้นเซลลูโลสจากน้ำข้าวในน้ำผลไม้

ที่ตั้ง

68 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ความเป็นมาของกิจการ

ธุรกิจนี้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2547 คุณสมบัติ ได้เริ่มวิจัยพัฒนาแผ่นเซลลูโลสชีวภาพ โดยเริ่มจากการทดลองเล็กๆ รู้เรียน และตั้งใจฟังความต้องการของเชื้อจุลินทรีย์ คัดแยกสายพันธุ์ สรรหาวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อเป็นเแหล่งอาหารให้จุลินทรีย์สร้างแผ่นเส้นใยเซลลูโลส บริสุทธิ์ โปร่ง เหนี่ยว นุ่ม ชุ่มชื้นจนได้รูปแบบกระบวนการแปรรูปที่บริสุทธิ์ ซึ่งใช้วัตถุดิบคือข้าวเล็บนก ซึ่งเป็นพันธ์ข้าวในท้องถิ่น และผ่านกระบวนการทางเทคโนลียีชีวภาพ และทำให้ปราศจากเชื้อ จากนั้นพัฒนาระบบให้คงที่เป็นเวลา 13 ปี พร้อมทั้งต่อยอดสร้างผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ดังนี้ 1. วัสดุปิดบาดแผล แบรนด์ Gauzdex 2. เจลลี่มาส์กหน้า/ใต้ขอบตา แบรนด์ Difference 3. วุ้นเซลลูโลสจากน้ำข้าวในน้ำผลไม้ ในแบรนด์กลมกลืม ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้าน กายภาพ เคมี ชีวภาพ และคลีนิค เผื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า ในปัจจุบันคุณสมบัติได้ต่อยอดสินค้าวุ้นเซลลูโลสจากน้ำข้าวในน้ำผลไม้ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในแบรนด์โคดช็อค (Codechoc) เพื่อแนะนำสินค้าของกลมกลืนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น