เกี่ยวกับ บ้านยาสมุนไพร

ภูมิปัญญาไทย OTOP 4 ดาว มาตรฐานเภสัชกรรม

ที่ตั้ง

279/197 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

ความเป็นมาของกิจการ

ปี พ.ศ.2528 ทาง หมอเพียร จันทร์พิศาล เริ่มมีความสนใจเรื่องสมุนไพร และสมัครเรียนแพทย์แผนไทยโบราณ ณ.วัดสวัสดิ์รัตนภิมุก กิ่งอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เรียนรู้ศึกษา ทดลองด้วยตนเองจนถึงปี พ.ศ. 2541 ได้เข้าสอบรับใบประกาศประกอบโรคศิลป์ ในสาขาเภสัชกรรม จนสำเร็จได้รับใบประกอบโรคศิลป์ ปี พ.ศ.2546 ได้ค้นพบสมุนไพรไทยที่มีชื่อว่าดอกกานพลู ที่มีคุณสมบัติพิเศษให้รสซ่าในช่องปาก และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ทำให้ลมหายใจสดชื่นตลอดทั้งวัน สามารถลดอาการปวดฟันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ทำให้เกิดความประทับใจและเพิ่มแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้น เริ่มผลิตยาสีฟันดอกกานพลู สู่ท้องตลาดในปี พ.ศ.2547 และประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย และได้ส่งคัดสรรได้ OTOP 3 ดาว ในปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบันสินค้ายาสีฟันดอกกานพลู ได้รับคัดสรร OTOP 4 ดาว เป็นที่ยอมรับทั้งใน จ.ตรัง และต่างจังหวัด จนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และแรงงานในชุมชนจนถึงปัจจุบัน