เกี่ยวกับ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน

ที่ตั้ง

119 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากปลาร้า ในรูปของปลาร้าแจ่วบองสุก น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกแมงดา และน้ำพริกตาแดง โดยใช้ปลาจากแม่น้ำสงครามที่ไหลผ่านอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำมาผลิตเป็นปลาร้า น้ำพริกปลาร้าสุกได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน มีการผลิตปลาร้ากว่าปีละ 5 ตัน ใช้เวลาหมักปลาให้เป็นปลาร้ากว่า 10 เดือน เพื่อคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโนน ยังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีประสบการณ์ผลิตปลาร้ามาแล้วมากกว่า 20 ปี