เกี่ยวกับ กลุ่มผ้าทอบ้านดอนเสียด

ที่ตั้ง

23 ต.คำแกว อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนเสียด ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน ของผู้ที่รักการทอผ้า และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตการทอผ้าให้อยู่กับชุมชนบ้านดอนเสียด เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์