เกี่ยวกับ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงสาร

ที่ตั้ง

134 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ความเป็นมาของกิจการ

ด้วยความสามารถในการดำรงคงอยู่ของอาชีพนี้อย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่ปี 2554 โดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน จำนวน 15 คน บ้างทำเป็นงานหลัก บ้างใช้เวลาว่างจากการกรีดยางพารา มาหารายได้เสริม ลักษณะของผ้าย้อมครามของกลุ่ม คือ เป็นผ้าฝ้าย ที่เกิดจากการย้อมคราม ตั้งแต่เป็นเส้นด้าย โดยครามที่ใช้ย้อมมาจากต้นครามที่ปลูกกันไว้ตามหัวไร่ปลายนา มีสินค้าหลัก ๆ คือ ผ้าถุง กระเป๋า กระโปรง เสื้อ กางเกง ที่ทางกลุ่มออกแบบเอง ย้อม ตัดเย็บกันเอง ผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อ คือ ผ้าไพลิน ผ้าฝ้ายย้อมครามเกรดพรีเมียมที่มีการพัฒนาลายผ้าให้มีความโดดเด่น และเข้ากับยุคสมัยใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันของชาวดงสารกับแม่น้ำสงครามอีกมากมาย