เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแม่อำนวยวิสาหกิจชุมชนบางบ่อ

“แม่อำนวย ปลาสลิดบางบ่อ” ในการเริ่มต้นแปรรูปปลาสลิดตากแห้งขาย ใช้ภูมิปัญญาและความชำนาญ ในการรับซื้อปลาสลิดจากญาติและชาวบ้าน นำมาตากแห้ง และหมักด้วยสูตรเฉพาะตัว

ที่ตั้ง

เลขที่ 246 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550

ความเป็นมาของกิจการ

“แม่อำนวย ปลาสลิดบางบ่อ” เป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้ามากกว่าปลาสลิดตากแห้งธรรมดาๆ นางเผือด ทองค้าไม้ ผู้บุกเบิกร้านขายปลาสลิดเจ้าดังและถือได้ว่าเป็นเจ้าเก่าแก่ ด้วยอายุธุรกิจที่เริ่มในปี พ.ศ. 2500 กว่า 60 ปี ที่เปิดเป็น “แม่อำนวย ปลาสลิดบางบ่อ” ในการเริ่มต้นแปรรูปปลาสลิดตากแห้งขาย ใช้ภูมิปัญญาและความชำนาญ ในการรับซื้อปลาสลิดจากญาติและชาวบ้าน นำมาตากแห้ง และหมักด้วยสูตรเฉพาะตัว ปลอดสารพิษเจือปน เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เนื้อปลามีรสชาติอร่อย หวาน หอม จึงเป็นที่ติดใจและได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ถึงแม้ปัจจุบันจะวางมือในการทำปลาสลิดขายแล้ว แต่ก็ยังไม่ทิ้งสูตรและภูมิปัญญาให้สูญหาย จึงวางมือส่งต่อให้รุ่นลูกและรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไป โดยได้ลูกสาวและหลานสาวมารับช่วงต่อ คือทั้งอำนวย นาคเกิด, ศิวะพร นาคเกิด ทั้งคู่จึงเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนการทำปลาสลิดแห้ง ควบคู่ไปกับการลงมือช่วยเหลือธุรกิจ พัฒนาและต่อยอดจนทำให้ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับการยอกระดับให้กลายเป็นสินค้าโอทอป ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ