เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนบางเพรียงพัฒนา

นอดีตชาวบ้านได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานวัสดุไม้ไผ่ หวาย ใบจาก ใบตอง ที่หาได้จากธรรมชาติมาเป็นภาชนะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ตะกร้า กระด้ง กระติบข้าว หวดนึ่งข้าว กระบุง ที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ที่ตั้ง

66/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

ในอดีตชาวบ้านได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานวัสดุไม้ไผ่ หวาย ใบจาก ใบตอง ที่หาได้จากธรรมชาติมาเป็นภาชนะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ตะกร้า กระด้ง กระติบข้าว หวดนึ่งข้าว กระบุง ที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยใช้ทักษะฝีมือด้านการจักสานของชุมชนนำมาประยุกต์ใช้เส้นพลาสติกแทนวัสดุจากธรรมชาติ สานให้เป็นรูปทรงต่างๆ เริ่มจากตะกร้าใส่ของหลากหลายขนาด จากนั้นก็ได้พัฒนาให้มีรูปแบบอื่น ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมากขึ้น ข้อดีของการใช้เส้นพลาสติก มีสีสันที่สวยงาม สามารถทำได้ง่ายกว่าเพราะมีความอ่อนนิ่ม เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี สามารถหักพับได้ วัสดุมีความคงทน ทำให้สานได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งคนในชุมชนสามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เป็นอาชีพให้แก่ครัวเรือนได้อย่างมั่นคงแท้จริง อีกทั้ง งานฝีมือของกลุ่มมีความปราณีต เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรง น้ำหนักเบา สะดวกแก่การใช้สอย ดูแลรักษาง่าย ไม่เกิดเชื้อรา สีสันสวยงาม ตัวผลิตภัณฑ์แฝงไว้ซึ่งงานฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรูปแบบที่หลากหลายสามารถผลิตตามความต้องการของผู้ใช้งาน