เกี่ยวกับ สิปป์ เปลือกไข่วิจิตรศิลป์

งานลงยาสีพิเศษบนเปลือกไข่วิจิตร ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพิ่มความแข็งแรงคงทน สีสันสวยงามเน้นงานออกแบบที่แตกต่าง ทุกชิ้นงานสร้างสรรค์ เป็นงาน มาสเตอร์พีช หนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวในโลก

ที่ตั้ง

94/64 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ความเป็นมาของกิจการ

ในปี พ.ศ. 2542 ภูษิต กาญจนศิริปานและภรรยา ได้ริเริ่มงานตกแต่งเปลือกไข่ พร้อมกับนิยามคำว่า “เปลือกไข่วิจิตรศิลป์” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเปิดสอนเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆ เช่น บ้านเลขที่ 5 สถานพินิจบ้านกรุณา,แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ และผลิตเพื่อส่งจำหน่ายตลาดต่างประเทศเป็นหลัก เทคนิคที่นำมาใช้ตกแต่งเปลือกไข่มีมากมาย อาทิเช่น เพ้นท์สี, ฉลุลาย, เดโคพาจ, ลงรักปิดทองและ เทคนิคลงยาสี (ENAMEL) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ภูษิต กาญจนศิริปาน จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เอก จิตรกรรมไทย จึงได้พัฒนาต่อยอดงานลงยาสีโบราณของช่างสิบหมู่ ผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยคิดค้นเป็น นวัตกรรมใหม่ *งานลงยาสีพิเศษบนเปลือกไข่วิจิตร* ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพิ่มความแข็งแรงคงทน สีสันสวยงามเน้นงานออกแบบที่แตกต่าง ทุกชิ้นงานสร้างสรรค์ เป็นงาน มาสเตอร์พีช หนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวในโลก เพื่อส่งผ่านผลงานจากแรงบันดาลใจของช่างฝีมือไทยสู่ตลาดโลก การออกแบบชิ้นงานทุกคอลเลคชั่น ล้วนนำเรื่องราวและความเชื่อที่เป็นสิริมงคล มาเป็นแรงบันดาลใจ อ้างอิงจากตำนานโบราณ ของเกือบทุกชนชาติ ศาสนา