เกี่ยวกับ อื่นๆชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน

ชาวชุมชนไทยพวน มีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านภาษาไทยพวน การแต่งกายไทยพวน (ผ้าขาวม้าผูกเอวชาย ผ้านุ่งสาว) รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่ตั้ง

213 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130

ความเป็นมาของกิจการ

ชาวชุมชนไทยพวน อาศัยอยู่ตามลำคลองตลอดแนวตั้งแต่ ต.หนองแสง ต.เกาะหวาย ต.เกาะโพธิ์ จนถึง ต.ท่าเรือ นับอายุชุมชนไทยพวนอยู่มามากกว่า 240 ปีแล้ว ของดีทางวัฒนธรรมยังคงได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม ส่วนคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากรู้จักวัฒนธรรมและประเพณีของ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวนให้มากที่สุดแนะนำให้แวะมาที่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง(ไทยพวน) ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชนไทยพวนบ้านฝั่งคลอง อำเภอปากพลี มีจัดแสดงถึง วิถีชีวิตไทยพวนดั้งเดิมทำการเกษตรกรรมไร่นาสวนผสม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และโคกระบือไว้ทำนา ชุมชนชาวไทยพวน มีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านภาษาไทยพวน การแต่งกายไทยพวน (ผ้าขาวม้าผูกเอวชาย ผ้านุ่งสาว) รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง ผลิตภัณฑ์ชุมชน