เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมกับองค์ความรู้ในชุมชน การบำบัดรักษาโรคโดยสมุนไพร ปัจจุบันมีการแปรรูปกล้วยอาบแดด กล้วยดิบผง มะละกอผง น้ำมะพร้าวสะกัดเย็น ในสวนเกษตรมี ผัก 70 ชนิด ผลไม้ 30 ชนิด และเกษตรผสมผสาน ศาสตร์พระราชา มีพันธมิตรช่วยเปิดตลาดสีเขียว มีการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดียว ลดละเลิกการใช้สารเคมี 5 ปี ทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวมา 8 ปี

ที่ตั้ง

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

ความเป็นมาของกิจการ

ความสนใจอาหารสุขภาพ และเกษตรผสมผสาน ศาสตร์พระราชา มีพันธมิตรช่วยเปิดตลาดสีเขียว มีการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดียว ลดละเลิกการใช้สารเคมี 5 ปี ทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวมา 8 ปี และสอนการทำเกษตรทำโฮมสเตย์ เรียนรู้เข้าค่ายเกษตรแปรรูปกับนักศึกษา และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาโดยตลอด ร่วมกับองค์ความรู้ในชุมชน การบำบัดรักษาโรคโดยสมุนไพร ปัจจุบันมีการแปรรูปกล้วยอาบแดด กล้วยดิบผง มะละกอผง น้ำมะพร้าวสะกัดเย็น ในสวนเกษตรมี ผัก 70 ชนิด ผลไม้ 30 ชนิด ตลอดทุกฤดูสวนฟุ้งขจร ออร์แกนิคฟาร์ม เป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีราว 19 ไร่ ปลูกผักผลไม้หลายชนิด เช่น ผักกระสัง ผักกาดขาว อ่อมแซบ สะระแหน่ ฝรั่งกิมจู กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า ส้มโอ ฯลฯ ในพื้นที่มีทั้งแปลงผักผสมผสาน โรงเรือนผักกางมุ้ง ท้องร่อง และบ้านพักอาศัย ทางสวนเปิดให้คนทั่วไปเข้าชม และหากต้องการเข้ามาเรียนรู้อย่างครบถ้วนก็สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ นักท่องเที่ยวจะได้เข้าฐานเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน นั่งเรือชมการปลูกพืชแบบผสมผสานไปตามร่องสวน เรียนรู้เรื่องอาหารธรรมชาติ เรื่องการเก็บรักษาพืชผักต่างๆ