เกี่ยวกับ ประกายพฤกษ์

ผลิตภัณฑ์ “ประกายพฤกษ์” เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและความงามที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติ และผลไม้พื้นบ้าน

ที่ตั้ง

89/3 หมู่3 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

ความเป็นมาของกิจการ

ผลิตภัณฑ์ “ประกายพฤกษ์” ได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ ปี 2554 เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและความงามที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติ และผลไม้พื้นบ้าน เนื่องจากผู้ผลิตมีความสนใจในเรื่องสมุนไพรอยู่มาก เพราะเห็นว่าชีวิตคนเรามีการสัมผัสกับมลภาวะในอากาศ มีการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่มีเวลามากพอในการดูแลผิวพรรณ จึงคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างหน้า การอาบน้ำ เพื่อชำระล้างร่างกาย ควรจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่ใช้ และบำรุงบำบัดตามสรรพคุณของสมุนไพรนั้น ๆ จึงได้ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพร จากผู้อาวุโสและปราชญ์ชุมชนหลายท่าน ในเวลาต่อมาเริ่มได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพใช้เองและแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านลองใช้ จนเกิดเป็นการซื้อขายในราคาต้นทุน และเริ่มจำหน่ายตามตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เครือข่ายรักษ์ป่า และกลุ่มวณเกษตร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลายปีพ.ศ. 2554 ได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่ในชุมชนให้เข้าลงทะเบียน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว ปี 2555 ได้ออกกตลาดมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง