เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ใยบวบ บ้านราษฎร์เกษมศรี

ที่ตั้ง

185 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ความเป็นมาของกิจการ

ผลิตภัณฑ์ใยบวบเกิดขึ้น จาก นางคำห่อ ครีกวนชา ซึ่งเป็นประธานกลุ่มใยบวบในขณะนั้นได้รับคัดเลือกจากจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รับรางวัลคนดีศรีสังคมเมื่อ พ.ศ. 2540 ศูนย์ประชุมสิริกิตต์ได้พบเห็นคนชราหาบเร่ขายของเดินผ่านไปและมองเห็นในตะกร้าของหญิงชราคนนั้น มีลูกบวบที่แกะเปลือกแล้วเป็นลูกๆ พร้อมที่จะขาย จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าบวบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่มากมายในหมู่บ้านของเรา น่าจะใช้ใยบวบให้เป็นประโยชน์ จะทำอย่างไรถึงจะนำบวบที่มีอยู่มาขายได้ จึงเกิดความคิดว่าควรมีการแปรรูป จึงจะทำให้บวบขายได้และน่าใช้มากขึ้น หลังจากศึกษาดูงานเสร็จกลับมาถึงบ้านจึงได้ไปเก็บบวบแห้ง มาแกะเปลือกให้ เหลือเฉพาะใยบวบแล้วนำมาเย็บริมแบบง่าย ๆ และทดลองขายให้กับหน่วยงานราชการ ปรากฏว่าขายได้ดีและขายได้เรื่อยๆ โดยทีแรกได้ทำผลิตภัณฑ์ใยบวบเพียง 3 รูปแบบ คือรูปหัวใจ วงรี และแบบด้ามจับขัดหลัง ต่อมาได้เป็นที่สนใจจากสื่อต่าง ๆ จนผลิตภัณฑ์ได้รับเผยแพร่ทั้งสิ่งพิมพ์วิทยุ และโทรทัศน์ จนสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด และ ยังสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย