เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและ เกษตรอินทรีย์ ต.หนองหว้า

ที่ตั้ง

4 ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ความเป็นมาของกิจการ

ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอกเพื่อสุขภาพช่วยรักษาปริมาณน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ภายใต้แบรนด์ สวนสุขสมใจ ข้าวฮางนั้นเป็นข้าวสารแปรรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยอีสานตั้งแต่ดั้งเดิม โดยการนำเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ำไว้บ่มให้งอก เพื่อกระตุ้นให้สารอาหารต่าง ๆ จากเปลือกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวแล้วจึงนำมานึ่ง เพื่อจัดเก็บสารอาหารให้คงไว้ แล้วนำข้าวเปลือกไปตากให้แห้ง และนำไปสีโดยเครื่องสีข้าวกะเทาะเปลือก ทั้งนี้ การนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกของข้าว จะทำให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมา คือ สาร GABA ที่มีส่วนช่วยเรื่องความจำและเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ข้าวฮางที่มีพันธุ์ข้าวหลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต ผู้ป่วยโรคไต ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ผู้ป่วยระยะพักฟื้น อีกทั้งมีสโลแกนว่า “ทานข้าวให้เป็นยาดีกว่าทานยาแทนข้าว”