เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ

ที่ตั้ง

159 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ความเป็นมาของกิจการ

ข้าวฮางบ้านสุขสำราญ ลักษณะเด่นของข้าวฮางบ้านสุขสำราญ ผลิตตามกรรมวิธี ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวอีสานมาตั้งแต่เดิม โดยนำเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ำ เพื่อกระตุ้นให้สารอาหารต่าง ๆ จากเปลือกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว แล้วนำมานึ่งเพื่อจัดเก็บสารอาหารให้คงไว้ แล้วนำข้าวเปลือกไปตากแห้ง และนำไปสีโดยเครื่องสีข้าวกะเทาะเปลือก โดยมีจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย และสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน ข้าวฮางของกลุ่มมีมาตรฐาน อย.รองรับว่าเป็นข้าวที่มีความปลอดภัย สะอาด คัดเลือกข้าวที่มีคุณภาพดี ผ่านขั้นตอนทุกกระบวนการอย่างพิถีพิถัน เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพและผู้บริโภคทั่วไป และมีฉลากที่ แสดงถึงคุณลักษณะได้อย่างชัดเจน