เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าขิดไหม ตำบลกุดแห่

ที่ตั้ง

231 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มสตรีทอผ้ากุดแห่ ได้เริ่มทอผ้าขิดไหมประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายลายผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ เกิดจากแนวคิดของครูลำดวน นันทะสุธา ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่จนทำให้ลายผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากแนวความคิด โดยนำคำขวัญจังหวัด มาประยุกต์เป็นลายผ้าแบบใหม่ที่มีความแปลกใหม่ อาทิ ลายดอกพิกุล ลายหัวนาค ลายบ้านเชียง ลายผีเสื้อ เป็นต้น ลักษณะโดดเด่นของผ้าขิดไหมมีความพิเศษอยู่ตรงการทอที่ต้องทอตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แล้วแต่ความยากของลายโดยคนหนึ่งจะเป็นผู้ทอ ซึ่งจะใช้ไหมค้ำทอสอดค้ำให้ ส่วนอีกคนจะเป็นคนสวดกระสวย เมื่อแล้วเสร็จก็จะเก็บปมเก็บขี้ไหมให้เรียบร้อย ด้วยกระบวนการผลิตที่ละเอียดเช่นนี้จึงทำให้ผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โด่งดัง การันตีจากรางวัลระดับประเทศมากมาย