เกี่ยวกับ ถังทอง

“ถังทอง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยการเริ่มต้นผลิตข้าวเกรียบในหลากหลายรสชาตด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรจากในท้องถิ่น นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเพื่อเพิ่มมูลค่า ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบกุ้ง และข้าวเกรียบปลากุ้ง ที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งปลา กุ้ง เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย นอกจากนี้ถังทองได้ผลิตด้วยความใส่ใจต่อผู้บริโภคและห้องผลิตที่ได้มาตรฐาน อย.

ที่ตั้ง

65 หมู่ที่ 15 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

ความเป็นมาของกิจการ

“ถังทอง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยการเริ่มต้นผลิตข้าวเกรียบในหลากหลายรสชาตด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรจากในท้องถิ่น นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ จึงได้ข้าวเกรียบคุณภาพด้วยกรรมวิธีผลิตแบบHome Made (ทำด้วยมือ ปรุงด้วยใจ) เราแตกต่างจากข้าวเกรียบทั่วไป คือ นำคำแนะนำจากผู้บริโภคมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนมีรสชาติเป็นที่พึงพอใจ ได้แก่ ข้าวเกรียบลำไย, มัลเบอรี่, ผักชายา, เห็ดนางฟ้า, มันเทศ และอื่นๆ รวมเป็นกลุ่ม “ข้าวเกรียบมังสวิรัติ” และ มีข้าวเกรียบที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค คือ ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบกุ้ง และข้าวเกรียบปลากุ้ง ที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งปลา กุ้ง เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย นอกจากนี้ถังทองได้ผลิตด้วยความใส่ใจต่อผู้บริโภคและห้องผลิตที่ได้มาตรฐาน อย. และจะมีการจัดจำหน่ายในรูปแบบของข้าวเกรียบแผ่นดิบ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำไปทอดเองที่บ้านได้