เกี่ยวกับ ดรีม

ทุเรียนกวน ร้านดรีม ผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนคุณภาพ จากร้านดรีม แห่ง ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ดำเนินการผลิตสินค้ามานานกว่า 15 ปี จึงมั่นใจในมาตรฐานสินค้า คุณภาพด้วยกระบวนการแปรรูปที่สะอาด

ถูกหลักอนามัย รสชาติ หวาน มัน อร่อย ถูกใจผู้ที่ชอบบริโภคทุเรียนกวน

ที่ตั้ง

119 ถนนเขาเงิน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรและเป็นผู้ส่งผลผลิตผลไม้สด ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน ต่อมาเกิดเหตุการณ์ผลไม้เริ่มล้นตลาด ทำให้ขายผลผลิตได้ไม่ดีอีกทั้งตลาดมีความต้องการลดลงผลไม้จึงเหลือเป็นจำนวนมาก จึงได้คิดนำผลไม้ที่เหลือนั้นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยการทำการแปรรูปเป็นทุเรียนกวน มังคุดกวนโดยการเป็นเกษตรกรนั้นได้เริ่มทำมา 30 ปี ตั้งแต่ตอนไปทำงานข้างนอกและลาออกจากที่ทำงานมาอยู่กับครอบครัว จึงได้เริ่มพัฒนาในเรื่องบรรจุภัณฑ์ ความถูกต้องตามมาตรฐาน ปรากฎ ว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจึงได้มีการขยายตลาดโดยการปลูกทุเรียนเพิ่ม ทำเป็นสินค้าประจำถิ่นของจังหวัดชุมพรโดยการกวนทุเรียนและมังคุดเป็นหลัก หลังจากนั้นก็ได้ออกผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามมาขายเป็นของฝาก ของขวัญประจำจังหวัดชุมพร โดยมีกำลังในการผลิต ณ ปัจจุบัน คือกล้วย ผลิตได้วันละ 1,000 กิโลกรัม ทุเรียนกวน ผลิตได้ 3 ตันต่อวัน ทุเรียนทอด ผลิตได้ 2 ตันต่อวัน มังคุดกวน ผลิตได้ 3 ตันต่อวัน