เกี่ยวกับ แดนโดมโฮมสเตย์

แดนโดมโฮมสเตย์ เป็นที่พักที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านของชาวประมงริมทะเลอ่าวคราม ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้ ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น โดยโฮม สเตย์สามารถรองรับได้ 40 คนต่อ 1 กลุ่ม ถ้าเป็นกลุ่มครอบครัวสามารถรองรับได้ 20 คน

ที่ตั้ง

26/1 หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

ความเป็นมาของกิจการ

แดนโดมโฮมสเตย์ เป็นที่พักที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านของชาวประมงริมทะเลอ่าวคราม ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้ ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงมานานนับร้อยปี โดยกิจการเริ่มต้นจากครอบครัวที่ชอบการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก จึงคิดก่อตั้งกิจการโฮม สเตย์เป็นของตนเอง เมื่อปี 2552 โดยกลุ่มลูกค้าแรกๆ จะเป็นคุณครูที่สอนได้มาเที่ยวบ้านของตนเองและเกิดความประทับใจอยากที่จะมาพักอีก อีกทั้งคนในชุมชนได้มีการบอกต่อให้กับลูก หลานหรือญาติของตนเองให้มาพักที่นี่ มีรายการอนุรักษ์จัดให้และรายการเทยเที่ยวไทยมาถ่ายทำที่แดนโดมโฮมสเตย์ เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้กับที่นี่ และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวที่ได้มาพักมากขึ้น ที่มาจากการบอกต่อ และผ่านช่องทางทาง Facebook, Instagram และ Line โดยโฮม สเตย์สามารถรองรับได้ 40 คนต่อ 1 กลุ่ม ถ้าเป็นกลุ่มครอบครัวสามารถรองรับได้ 20 คน