เกี่ยวกับ ครูนฤมล

ครูนฤมล ผลไม้ลอยแก้ว เป็นอีกหนึ่งกิจการที่เสริมเข้ามาจากสวนครูเฉลียว สวนผลไม้ปลอดสารขึ้นชื่อจากจังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง

93 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

ความเป็นมาของกิจการ

ครูนฤมล ผลไม้ลอยแก้ว เป็นอีกหนึ่งกิจการที่เสริมเข้ามาจากสวนครูเฉลียว สวนผลไม้ปลอดสารขึ้นชื่อจากจังหวัดนครนายก เดิมที่ได้เปิดสวนให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเก็บผลไม้ เช่น มะยงชิด กระท้อน มะม่วง มัลเบอร์นี่หรือลูกหม่อน ประกอบกับเมื่อถึงเวลาที่ครูนฤมล จำต้องออกจากงานประจำมาทำงานที่สวนของคุณพ่อเต็มตัว ประกายความคิดทำผลไม้ลอยแก้ว จากสวนของตนเองจึงเกิดขึ้น ตนเองเห็นว่า ทุกวันนี้ในตลาดรักสุขภาพนั้นมีความต้องการที่มากขึ้น และมีความรู้ทางด้านอาหารหวานอยู่แล้ว จึงได้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์มะยงชิดลอยแก้ว ปราศจากสารเคมี โดยทุกขั้นตอนนั้นมาจากการผลิตด้วยตนเองทั้งสิ้น มีความตั้งใจที่จะทำออกมาให้เหมือนอาหารที่ตนเองได้ทาน จนเมื่อติดตลาดและได้รับมาตรฐานมากมาย เช่น OTOP 4 ดาว มาตรฐานอาหารและยา มผช. และมาตรฐานด้านออแกนิกต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปได้พัฒนาผลไม้ชนิดอื่นๆ เข้ามา ได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว มะม่วงลอยแก้ว และมัลเบอร์รี่ลอยแก้ว