เกี่ยวกับ พะเนียด บลู ซี ทัวร์

พะเนียดโฮมสเตย์มีรูปแบบของการท่องเที่ยว ผสมกับโฮมสเตย์และการเกษตรอินทรีย์ โดยมีความสามารถในการบริการ ณ ปัจจุบันที่สามารถรองรับได้ทั้งหมด 30 คน ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

ที่ตั้ง

16/2 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากเจ้าของกิจการมีความชื่นชอบและศึกษาด้านการเกษตร เนื่องจากช่วงที่เริ่มต้นนั้นมีกระแสของการใช้สารพิษในการเกษตรมากขึ้น จึงอยากปรับเปลี่ยนให้เป็นการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ประกอบกับได้รู้จักกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่มีการทำเกษตรอินทรีย์ จึงแนะนำให้ทำที่บ้านของตนเองเป็นต้นแบบ จึงสนใจที่อยากจะศึกษาลองทำดู อีกทั้งลูกสาวถนัดด้านการท่องเที่ยวจึงได้สนใจมาทำธุรกิจของที่บ้านโดยมีการเข้าฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อที่จะได้รู้วิธีการจัดนำเที่ยวที่ถูกต้อง และวิธีการทำให้ลูกค้าประทับใจ เมื่อได้ผ่านการเข้าอบรมเรียบร้อยแล้วจึงได้นำมาปรับใช้ในการจัดเรื่องเล่า Story ต่างๆ และการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวกับธุรกิจโฮมสเตย์ของครอบครัวตนเอง โดยพะเนียดโฮมสเตย์นั้นได้ก่อตั้งมาในปี 2561 ทำให้มีรูปแบบของการท่องเที่ยว ผสมกับโฮมสเตย์และการเกษตรอินทรีย์ โดยมีความสามารถในการบริการ ณ ปัจจุบันที่สามารถรองรับได้ทั้งหมด 30 คน ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม