เกี่ยวกับ สุเมธแผนโบราณ

ที่ตั้ง

369 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

จากแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้าน มากว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่น สานต่อด้วยความมุ่งมั่นด้วยการพัฒนาสูตรต่างๆเรื่อยมาจนเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เรามุ่งมั่นและพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีต่อสุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเกิดจากการนั่งทำงาน การใช้แรงงาน จนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าหรือหดเกร็ง การเสื่อมสภาพของร่างกาย การเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งแต่ละช่วงวัยมีทางแก้ปัญหาดังกล่าวหลากหลายวิธี อาทิ การนวด การทำกายภาพบำบัด การเข้ารักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และการใช้ยาแผนโบราณที่ทำจากสมุนไพรหาได้ตามท้องตลาด ราคาถูก และสารพัดสรรพคุณ ดังนั้นสมุนไพรแปรรูปหมอสุเมธ แพทย์แผนโบราณ ผลิตภัณฑ์โอทอป ที่นำวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชนมาเป็นส่วนประกอบ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์ สู่การเป็นสินค้าโอทอปพรีเมี่ยม โดยการรีแบรนดิ้งสู่ยี่ห้อ จากสุเมธแผนโบราณ สู่ AYA ปรับรูปโฉมใหม่ ขยายกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานได้มากขึ้น โดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี เพื่อให้เป็นที่ยอดรับจากตลาดในกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานมากยิ่งขึ้น