เกี่ยวกับ บริษัทโนฮาวี่ (สมุนไพรตรีผลา)

ที่ตั้ง

215 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ความเป็นมาของกิจการ

ด้วยความโหยหา รสชาติของวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้ ๆ ในอดีต ประกอบกับการที่เติบโตครอบครัวแพทย์แผนจีน ผู้เชี่ยวชาญในการผสานคุณค่าจากสมุนไพรนา ๆ ชนิด ในการดูแลรักษาสุขภาพ เกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำรสชาติ และคุณค่าของวันวานเหล่านั้นกลับคืนมา ด้วยการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรผู้ยืดมั่นถือมั่น ในแนวทางเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ไร้สารเคมีกระบวนการแปรรูป แบบบูรณาการ ระหว่างเทคนิคสมัยใหม่กับ เทคนิคและองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนจีน-ไทย ควบคุมมาตรฐานการผลิตด้วยกรรมวิถีทางวิทยาศาสตร์