เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุณาซิลค์

ที่ตั้ง

60/1 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ความเป็นมาของกิจการ

จากปัญหาผิวส่วนตัวทำให้คุณณา (สกุณา) มีความสนใจเสาะแสวงหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับสภาพผิวที่แพ้ง่ายของตนเอง จนได้มารู้จักกับสารสกัดโปรตีนจากรังไหมสายพันธุ์นางลาย ที่ให้โปรตีนสูง และสีที่สดใส จากแหล่งผลิตรังไหมระบบฟาร์มปิด ปลอดภัยจากสารเคมี จึงอยากส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตนเองค้นพบให้กับผู้บริโภคในตลาดที่ประสบปัญหาเดียวกัน