เกี่ยวกับ แม่หมูบิน

วัฒนธรรม สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของชาวบ้าน แม่หมูบิน ผู้ก่อตั้งและสร้างสรรค์แบรนด์ได้นำวัสดุพื้นถิ่นที่อยู่มากที่บ้านหอย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนและเสียงตอบรับจากลูกค้า ได้แก่ สุ่มไก่จำลองที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นโคมไฟหลากหลายขนาด หูหิ้วสำหรับแก้วน้ำ กระปุกไม้ไผ่สานใส่ถ่านดับกลิ่น

ที่ตั้ง

86 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

ความเป็นมาของกิจการ

งานจักสานเป็นงานหัตถกรรมที่ชาวบ้านทําเพื่อใช้ในครัวเรือนมาแต่โบราณแม้ในปัจจุบัน งานจักสานหรือเครื่องจักสานจะมีอยู่น้อย แต่ก็ยังคงมีอยู่ทั่วไป ทุกภาคในประเทศนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยแล้ว งานจักสานยังสะท้อน วัฒนธรรม สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของชาวบ้านได้อีกด้วย แม่หมูบิน ผู้ก่อตั้งและสร้างสรรค์แบรนด์นี้ นำได้นำวัสดุพื้นถิ่นที่อยู่มากที่บ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี มาขายในช่วงแรก ตั้งแต่ขายปลีก ไปจนกระทั่งขายส่งให้แก่บริษัทตกแต่งภายในชั้นนำของประเทศ เมื่อมีรายการสั่งเข้ามากมาย ต้องมีการกระจายงาน ไปให้คนในชุมชนและนี่ก็นำไปสู่การกระจายรายได้อย่างแท้จริง หลังจากนั้นแม่หมูบินได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกมากมาย โดยรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนและเสียงตอบรับจากลูกค้า สินค้าใหม่ ได้แก่ สุ่มไก่จำลองที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นโคมไฟหลากหลายขนาด หูหิ้วสำหรับแก้วน้ำ กระปุกไม้ไผ่สานใส่ถ่านดับกลิ่น นอกเหนือจากการผลิตด้วยบุคลากรของตนเองแล้ว ผู้ประกอบการมีความตั้งใจให้เป็นงานภายในชุมชน เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนต่อไป