เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนอยู่เป็นสุขบ้านสันติสุข@เขาฉกรรจ์

วิสาหกิจชุมชนอยู่เป็นสุขบ้านสันติสุข@เขาฉกรรจ์ดำเนินการขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย สำหรับคนในครอบครัวด้วยความหวังว่า จะอาศัยอยู่หลังเกษียณและปลูกพืชทำเกษตร เพื่อแบ่งปันผลผลิตให้กับชุมชน และนำผลผลิตต่างๆ เข้าร้านอาหารด้วยอุดมการที่ว่า "ผู้ผลิตอาหารจะต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภค และมีจรรยาบรรณต่อผู้บริโภค"

ที่ตั้ง

568 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนอยู่เป็นสุขบ้านสันติสุข@เขาฉกรรจ์ดำเนินการขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย สำหรับคนในครอบครัวด้วยความหวังว่า จะอาศัยอยู่หลังเกษียณและปลูกพืชทำเกษตร เพื่อแบ่งปันผลผลิตให้กับชุมชน และนำผลผลิตต่างๆ เข้าร้านอาหารด้วยอุดมการที่ว่า "ผู้ผลิตอาหารจะต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภค และมีจรรยาบรรณต่อผู้บริโภค" ในการทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา และนำไข่เป็ด มาแปรรูปเป็นไข่เค็ม สูตรกะทิสด ใบเตย อัญชัญและจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร วางแผนให้พื้นที่เป็นของวิสาหกิจฯ ให้ผู้สูงวัยเข้ามารับผิดชอบในแต่ละโครงการเป็นสโมสรของผู้สูงวัย หลังเกษียณ ในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฯได้ดำเนินการผลิตดาร์กช็อกโกแลต ไข่เค็มกะทิสดใบเตยอัญชัญ ที่ได้มาตรฐาน OTOP 4 ดาว มาตรฐาน อย. มผช. น้ำพริกสมุนไพรแสล้งว่าปลา สวนเกษตรสมุนไพรพืชหอม ว่านสาวหลง หว่านข้าวหอม และมะลิ นอกจากนี้ยังมีการผลิตผ้าย้อมโกโก้ ใบเตย และน้ำมันหอมระเหย จนขณะนี้กำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรทฤษฎีใหม่