เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์

วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุรี เปิดให้เป็นที่พักแก่นักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาศึกษาวิถีชุมชน เช่น ชมการแปรรูปข้าว (ข้าวหอมปราจีน) ปั่นจักรยานชมทุ่ง ทัศนียภาพของหมู่บ้าน บริการนวดเพื่อสุขภาพ ล่องแพในแม่น้ำปราจีนบุรี ร่วมออกกำลังกายรำไม้พวน มีการแสดงหมอแคนไทยพวน กลองยาว เซิ้ง ตะกร้อตะแรง รำสาวไทยพวน

ที่ตั้ง

1 หมู่ที่ 3 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าของรางวัลโฮมสเตย์มีสไตล์อันดับหนึ่ง บ้านดงโฮมสเตย์ ตั้งอยู่หมู่ 3 หมู่บ้านดง ตำบลกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี มีชื่อเสียงด้านการผลิตตะกร้อ-ตะแกรง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ พื้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก อากาศบริสุทธิ์ ชาวบ้านเปิดให้เป็นที่พักแก่นักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาศึกษาวิถีชุมชน เช่น ชมการแปรรูปข้าว (ข้าวหอมปราจีน) ปั่นจักรยานชมทุ่ง ทัศนียภาพของหมู่บ้าน บริการนวดเพื่อสุขภาพ ล่องแพในแม่น้ำปราจีนบุรี ร่วมออกกำลังกายรำไม้พวน มีการแสดงหมอแคนไทยพวน กลองยาว เซิ้ง ตะกร้อตะแรง รำสาวไทยพวน สมบูรณ์แบบทั้งที่พัก วิถีชุมชน มีกิจกรรมผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทยพวน พร้อมด้วยอาหารพื้นถิ่นและวัฒนธรรมชาวไทยพวน มีคำขวัญว่า วิถึชีวิตไทยพวน งามล้วนประเพณีมากมีหัตถกรรมนำด้วยบ้านดงโฮมสเตย์