เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล

ภูตาล หมายถึง กลุ่มที่รวมกันเป็นปึกแผ่นของสมาชิก ที่สนใจในงานหัตถกรรม และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากส่วนต่างๆ ของต้นตาล

ที่ตั้ง

40/1 หมู่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

ภูตาล หมายถึง กลุ่มที่รวมกันเป็นปึกแผ่นของสมาชิก ที่สนใจในงานหัตถกรรม และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากส่วนต่างๆ ของต้นตาลซึ่งพบมากในพื้นที่ตำบลโคกกลอย ที่นำสิ่งไร้ค่าเหล่านี้สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มแทนที่จะถูกทิ้งหรือเผาทำลาย โดยแรกเริ่มได้มีการนำลำต้น ใบ งวงตาลมาเข้าสู่กรรมวิธีการกลึง ขัด เกลา เหลา และตัด แปรรูปจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 100 ชนิด ที่ได้รับความสนใจ ไม่ว่าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ แก้ว ถ้วย ชามใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และต่อมาได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานและคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างสวยงาม สามารถจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดได้ เพื่อสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากต้นตาล ได้ออกมาอย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ท้ายสุดจึงกลับกลายเป็นรายได้หลักของกลุ่ม "ภูตาล" ปัจจุบันได้เพิ่มแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกะลา เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น