เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านครุรอด

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ความเป็นอยู่แบบพื้นถิ่น ให้คนเมือง ได้มาลองร่อนแร่ มีสินค้าขึ้นชื่อมากมายหลายอย่าง ให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมเที่ยวชมกันได้ทั้งวัน และมีผลไม้ที่ไม่ได้ใช้สารเคมี ให้นักท่องเที่ยวได้ทานตามช่วงฤดูกาล

ที่ตั้ง

9 หมู่ 5 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคุรอด เกิดจากโครงการ OTOP นวัตวิถี ที่ทางพัฒนาชุมชนอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาร่วมกับชาวบ้าน บ้านคุรอด ร่วมกันสร้างเพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว จุดใหม่ในอำเภอคุระบุรี เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวทัศน์สวยงามชวนให้หลงไหล มีสายน้ำที่เคยเป็นสายแรกที่เคยหล่อเลี้ยงให้คุรอดมีกินมีใช้ในวันนี้ ปัจจุบันหลงเหลือเป็นลำคลองเล็ก ๆไหลผ่าน คุรอดฟามสเตย์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ความเป็นอยู่แบบพื้นถิ่น ให้คนเมือง ได้มาลองร่อนแร่ มีสินค้าขึ้นชื่อมากมายหลายอย่าง ให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมเที่ยวชมกันได้ทั้งวัน และมีผลไม้ที่ไม่ได้ใช้สารเคมี ให้นักท่องเที่ยวได้ทานตามช่วงฤดูกาล ถ้ามาในช่วงน้ำหลาก ก็ได้จะชมพลับพลึงธารดอกบานสะพรั่ง ให้เห็นเต็มคลุ้มน้ำ สมกับคำที่ว่า “เขายาสูงตระหง่าน เหมืองโบราณขุมคลา คุรอดริมบึงคำนึงหา ศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน”