เกี่ยวกับ ท้องตมไดว์วิ่ง

โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ เป็นที่พักที่ให้ผู้มาเยือนนั้นได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยจะมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ตกหมึก ดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก เล่นน้ำชายหาด พายเรือคายัค ชมม้าน้ำ สร้างบ้านปลา และกิจกรรมทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชน

ที่ตั้ง

บ้านลุงน้อย โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

ความเป็นมาของกิจการ

โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ เป็นที่พักที่ให้ผู้มาเยือนนั้นได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักโดยเปรียบเสมือนเพื่อน ญาติ ที่มาเยี่ยมเยือนกัน โดยมีกิจกรรมทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวมาช่วยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและมีการจัดทำโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพัก โดยแรกเริ่มนั้นมาจากที่มีคนขอมาพักอาศัยที่บ้านจึงได้มีความคิดริเริ่มทำโฮมสเตย์ในปี2532 โดยบ้านพักแต่ละหลังจะเป็นบ้านที่ชาวบ้านอยู่อาศัยกันจริงแต่มีการแยกสัดส่วนให้แขกพักได้อย่างชัดเจน ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ต่อมาในปี 2558 ได้เริ่มหากิจกรรมที่ทำให้ทรัพยากรในชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรม โดยจะมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ตกหมึก ดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก เล่นน้ำชายหาด พายเรือคายัค ชมม้าน้ำ สร้างบ้านปลา และกิจกรรมทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชน หรือจะเป็นการจัดคอร์สสอนสั้นๆ ให้กับนักท่องเที่ยว สามารถรองรับได้ 100 คน เป็นกลุ่มเข้าค่าย 150-200 คน