เกี่ยวกับ อิ๊ด

จากการเริ่มต้นในการทำกล้วยตากทานเล่นในครอบครัวกลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพร เช่น กล้วยเล็บมือนางอบ กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบกล้วยเล็บมือนางสอดไส้สัปปะรด กล้วยเล็บมือนางชุบแป้งทอด

ที่ตั้ง

234 หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

ความเป็นมาของกิจการ

จากกล้วยเล็บมือนางที่ปลูกไว้รับประทานข้างบ้าน ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารโดยการเปลี่ยนกล้วยสุกมาเป็นกล้วยตากสำหรับทานเล่นในครอบครัว ในปี 2541 ได้เริ่มจัดซื้อตู้อบไฟฟ้าเพื่อนำกล้วยเล็บมือนางมาแปรรูปให้เป็นกล้วยเล็บมือนางอบ และได้มีการนำส่งเข้าประกวดในงานเกษตรและของดีชุมพรได้รับรางวัลที่สาม จากนั้นในปี 2543-2559 ได้พัฒนาห้องอบให้เป็นแหล่งผลิตกล้วยเล็บมือนางให้มีมาตรฐาน เพื่อความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากสารปรุงแต่ง และได้ทำการขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.) ทำให้มีชื่อเสียงมากขึ้นกลายเป็นสินค้าขายดีในจังหวัดชุมพร ในปี 2559 ได้นำผลิตภัณฑ์ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากการเริ่มต้นในการทำกล้วยตากทานเล่นในครอบครัวกลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพร ผลิตภัณฑ์ร้านคุณอี๊ดมีหลากหลาย เช่น กล้วยเล็บมือนางอบ กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบกล้วยเล็บมือนางสอดไส้สัปปะรด กล้วยเล็บมือนางชุบแป้งทอด โดยมีอัตราการผลิตวันละประมาณ 100 กิโลกรัมต่อวัน