เกี่ยวกับ จากดิน ฟาร์ม

ฟาร์มจากดิน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ผัก ข้าว ดิน และปุ๋ย ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักในปัจจุบันคือ ข้าวปลอดสาร มีกำลังการผลิต 10 ตันต่อเดือน

ที่ตั้ง

280 หมู่บ้านทับนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130

ความเป็นมาของกิจการ

จากการที่ คุณเปมิกา สถิตย์ศิลากุล เจ้าของกิจการได้เคยประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเป็นเทรนเนอร์ให้ความรู้กับพนักงานฝ่ายขาย งานการตลาด และดูแลเรื่องออนไลน์ ให้กับธุรกิจในรูปแบบธุรกิจ mlm เป็นเวลาประมาณ 15 ปี แล้วผันตัวไปเป็นเอเจนท์เรื่องศัลยกรรมความงามให้กับคลินิกเสริมความงาม ภายหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 จึงเดินทางกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดชัยนาทและเริ่มทำธุรกิจขายของออนไลน์ หลังจากนั้นได้ลองนำข้าวปลอดสารเข้าไปขายออนไลน์ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มลุกค้าเป็นอย่างดี และด้วยปัญหาด้านสุขภาพ เรื่องการแพ้สารเคมี ผงชูรส และสารกันบูดในอาหาร จึงริเริ่มทดลองปลูกผักปลอดสารเพื่อรับประทานและจำหน่าย จากนั้นได้ดำเนินธุรกิจฟาร์มด้วยการเล็งเห็นว่าทุกอย่างมีความสำคัญเริ่มต้นมาจากดิน จึงเข้ารับการอบรมเรื่องออแกนิคส์ไทยแลนด์ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นโคกหนองนาโมเดลแหล่งการเรียนรู้ จึงกลายเป็น ฟาร์มจากดิน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ผัก ข้าว ดิน และปุ๋ย ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักในปัจจุบันคือ ข้าวปลอดสาร มีกำลังการผลิต 10 ตันต่อเดือน