เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์

ที่ตั้ง

220 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์เกิดจากการรวบรวมกลุ่มชาวบ้านจำนวน 7 คนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา จำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองสีธรรมชาติ เสื้อผ้า กระเป๋า โดยออกแบบลายผ้าให้สามารถใส่ได้ทุกวัย ทุกโอกาส คู่ไปกับการอนุรักษ์ลายผ้าโบราณ การทอผ้าแบบเกาะลวง คือ เทคนิคการทอผ้าโบราณ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นำมาใช้ทอผ้าฝ้ายลายผาสิงห์ ลายผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายน้ำไหลโบราณ และคราบน้ำในผนังถ้ำของหมู่บ้าน โดยประยุกต์ลายให้มีความทันสมัย ลวดลายผ้าที่ละเอียด ประณีต ถูกเพิ่มมูลค่าและงดงามขึ้นด้วยการย้อมสีธรรมชาติ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ปัจจุบันหันมารักษ์สิ่งแวดล้อม ผ้าฝ้ายทอของกลุ่มเป็นผ้าที่มีคุณภาพโดยทางกลุ่มปลูกฝ้ายผลิตเส้นฝ้ายเองกลุ่ม