เกี่ยวกับ บจก.เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม

จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ 6 ครอบครัว ใน จ.พังงา มีความตั้งใจที่จะสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภันฑ์สกินแคร์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อผิวผู้ใช้ และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีได้ง่าย พร้อมสรรพคุณที่ช่วยบำรุงผิวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งผ่านการรับรองจากองค์กรต่างๆอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ใช้อย่างแน่นอน ในแบรนด์ "Avautis" (เอวาร์ติส)

ที่ตั้ง

199/2 หมู่ 6 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ 6 ครอบครัว ใน จ.พังงา ที่ไม่ยอมแพ้ในความกันดาร เมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อปรึกษาหารือ ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการดูแลลูกของแต่ละครอบครัว เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ เราจึงร่วมกันสร้างงานและสร้างกิจการ ให้เด็กพิเศษมีงานทำร่วมกับผู้ปกครอง นำกำไร 70% มาสร้างระบบ และอาคาร สถานที่ เพื่อจะได้มีที่อยู่ มีที่กิน มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ มีความตั้งใจที่จะสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภันฑ์สกินแคร์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อผิวผู้ใช้ และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีได้ง่าย โดยมุ่งเน้นไปที่การคัดสรรค์วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ปลอดภัยต่อผิว 100% พร้อมสรรพคุณที่ช่วยบำรุงผิวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งผ่านการรับรองจากองค์กรต่างๆอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ใช้อย่างแน่นอน ในแบรนด์ "Avautis" (เอวาร์ติส)