เกี่ยวกับ เจ๊แดง บ้านกะไหล

ทุกผลิตภัณฑ์ต้องมีรสชาติที่ดีใกล้เคียงกับสูตรต้นตำรับมากที่สุด วัตถุดิบที่ใช้ต้องผ่านการล้าง ต้ม หรืออบด้วยอุณหภูมิสูง และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนต้องสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ที่ตั้ง

24/1 หมู่4 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

ความเป็นมาของกิจการ

พุทธศักราช 2544 ได้มีโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ “OTOP” เกิดขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งสำหรับ ร้านเจ๊แดง แห่งนี้ ด้วยชื่อเสียงด้านการทำแกงไตปลา เจ๊แดงจึงได้คิดต้นสูตรการทำแกงไตปลาแห้งขึ้น เพราะแกงไตปลาชนิดน้ำนั้นไม่สะดวกแก่การพกพาและระยะเวลาการเก็บรักษาประมาณ 1 สัปดาห์ แกงไตปลาชนิดแห้งจึงน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะเก็บรักษาได้นานถึง 3 เดือน โดยไม่ใช้สารกันบูด สะดวกแก่การพกพา รับประทานง่าย และยังเติมน้ำเพื่อทำเป็นแกงไตปลาชนิดน้ำได้ ด้วยช่องทางด้านเอกลักษณ์ของรสชาติ ทำให้แกงไตปลาแห้งเจ๊แดงเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงที่สุดผลิตภัณฑ์หนึ่งของจังหวัดพังงา ต่อมา เจ๊แดงได้คิดค้นสูตรน้ำพริกใหม่ๆขึ้น โดยเน้นจุดเด่นที่ “ทุกผลิตภัณฑ์ต้องมีรสชาติที่ดีใกล้เคียงกับสูตรต้นตำรับมากที่สุด วัตถุดิบที่ใช้ต้องผ่านการล้าง ต้ม หรืออบด้วยอุณหภูมิสูง และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนต้องสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค”