เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนนาตายาบาติก

โดยพื้นฐานทางกลุ่มมีความสนใจในงานศิลปะและงานผ้าบาติกเป็นทุนเดิม ทางกลุ่มจึงได้ออกแบบลายผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์และนำผ้าบาติกที่ได้มาออกแบบเป็น ชุดเสื้อ ของใช้ต่าง ๆ สำหรับสุภาพสตรี และสุภาพบุษร ได้อย่างลงตัว

ที่ตั้ง

เลขที่ หมู่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มนาตยาบาติกเริ่มก่อตั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์ สึนามิ ซึ่งในช่วงระหว่างเวลานั้นมีโครงการสมเด็จพระขนิษฐานิราศ เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ โดยพื้นฐานทางกลุ่มมีความสนใจในงานศิลปะและงานผ้าบาติกเป็นทุนเดิม ทางกลุ่มจึงได้ออกแบบลายผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์และนำผ้าบาติกที่ได้มาออกแบบเป็น ชุดเสื้อ ของใช้ต่าง ๆ สำหรับสุภาพสตรี และสุภาพบุษร ได้อย่างลงตัว ผ้าบาติกเป็นผ้าชนิดหนึ่งที่มีแหล่งผลิตในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่างๆกระบวนการทำผ้าบาติกมีทั้งพิมพ์เทียน แต้มสีระบายสีย้อมสีผ้าบาติกจะมีลักษณะเป็นงานหัตถอุตสาหกรรมและงานศิลปะ ผ้าบาติกมีรายละเอียดลักษณะที่ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะใช้แม่พิมพ์อันเดียวกัน จึงทำให้ผ้าบาติก แตกต่างจากภาพพิมพ์ลาย ในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นเสน่ห์ของผ้าบาติก ความโดดเด่นของผ้าบาติกอยู่ที่ สีและลวดลายของภาพที่สามารถบอกอะไรได้หลายอย่างทั้งถิ่นที่มาของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ธรรมชาติ เอกลักษณ์ ของแหล่งผลิตหรือแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของคนในท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย