เกี่ยวกับ บจก.ชำนาญอาหาร

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ซอสถั่วเหลืองอินทรีย์ ( Organic Soy Sauce ) ตรา โมริโซย่า ( Morisoya )ซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น หรือ โชยุ ตรา โมริโซย่า ( Morisoya ) ซีอิ้วขาวสูตร 1 ตรา เซียนเทา ( Xian Tao) ซอสปรุงรส ( Seasonning Sauce ) ตรา แมคเค ( Mackay ) เต้าเจี๊ยวบด ( Miso ) ตรา โมริโซย่า ( Morisoya ) เต้าเจี๊ยวบดอินทรีย์ ( Organic Miso ) ตรา โมริโซย่า ( Morisoya ) น้ำส้มซูชิปรุงสำเร็จ ( Sushi Vinegar ) มิริน ( Mirin ) และยังรับผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ตราของลูกค้า

ที่ตั้ง

106 หมู่ 3 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

ความเป็นมาของกิจการ

บริษัท ชำนาญอาหาร จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 106หมู่ 3 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ซอสถั่วเหลืองอินทรีย์ ( Organic Soy Sauce ) ตรา โมริโซย่า ( Morisoya )ซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น หรือ โชยุ ตรา โมริโซย่า ( Morisoya ) ซีอิ้วขาวสูตร 1 ตรา เซียนเทา ( Xian Tao) ซอสปรุงรส ( Seasonning Sauce ) ตรา แมคเค ( Mackay ) เต้าเจี๊ยวบด ( Miso ) ตรา โมริโซย่า ( Morisoya ) เต้าเจี๊ยวบดอินทรีย์ ( Organic Miso ) ตรา โมริโซย่า ( Morisoya ) น้ำส้มซูชิปรุงสำเร็จ ( Sushi Vinegar ) มิริน ( Mirin ) และยังรับผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ตราของลูกค้า บริษัท ชำนาญอาหาร จำกัด ขอประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ทั่วถึงลูกค้าอันเป็นผลมาจากการพัฒนาและจัดตั้งระบบ GMP & HACCP ใน บริษัทฯ ซึ่ง ครอบคลุมถึงแผนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้านคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ อีกทั้งพนักงานของบริษัทได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาระบบ GMP & HACCP ทั้งทางด้านการจัดการแล บริษัท ชำนาญอาหารได้รับมาตรฐาน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ A.C.T.