เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง

ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจักสานเปลี่ยนเป็นงานศิลป์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ของชุมชนบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี “ต้นลาน” จากธรรมชาติสู่ศิลปงานศิลป์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่ออย่าง “กระเป๋าใบลาน”

ที่ตั้ง

168 หมู่ที่ 6 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจักสานเปลี่ยนเป็นงานศิลป์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ของชุมชนบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี “ต้นลาน” จากธรรมชาติสู่ศิลปงานศิลป์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่ออย่าง “กระเป๋าใบลาน” จากกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชน ส่งออกไปงานตามท้องถิ่นต่างๆ เป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝากที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนจึงทำให้หมวกสานมีสถานะเป็นเครื่องช่วยป้องกันความร้อนได้ดีไม่แพ้ร่ม หมวกกะโล่อีกแบบหนึ่ง เป็นหมวกโครงไม้ไผ่กรุด้วยใบตาล หรือ ใบลาน ส่วนใหญ่เรียกว่า “หมวกใบลาน” หรือ “หมวกสามล้อ” เพราะคนถีบสามล้อนิยมใช้กัน เห็นมีแพร่หลายเฉพาะภาคกลางและภาคเหนือเท่านั้น เมื่อพิจารณาด้านวัสดุและกรรมวิธีการทำหมวกพื้นบ้านดังกล่าว เมื่อเวลาผ่านไปวิสาหกิจชุมชนบ้านวังขอนแดงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาอีกมากมายเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กระเป๋าถือสตรี หมวกรูปทรงแปลกตาสำหรับวัยรุ่น