เกี่ยวกับ บจก.อุทัยประสิทธิ์

คุณถวัลย์ บุญภัคดี ทายาทรุ่นที่ 3 ได้จัดตั้งสถานที่ผลิตยาสมุนไพรขึ้นอย่างเป็นทางการที่จังหวัดปราจีนบุรี ในชื่อของ บริษัท อุทัยประสิทธิ์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา

ที่ตั้ง

58/1 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

ความเป็นมาของกิจการ

นับจากผู้บุกเบิกรุ่นแรกคือ ขุนอุทัยประสิทธิ์ (บุญ บุญภักดี) แพทย์หลวงประจำจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยรัชกาลที่ 5 และแพทย์ประจำตัวของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้เปิดร้านขายยาสมุนไพรและให้การรักษาคนไข้ จนได้รับความเชื่อถือจากผู้คนในจังหวัดปราจีนบุรีและละแวกใกล้เคียง มาถึงทายาทรุ่นที่ 2 คือ หมอลูกอินทร์ (ธีระ บุญภักดี) ผู้เป็นลูกชายที่สืบทอดวิชาการทำยา และการถ่ายทอดประสบการณ์การรักษาคนไข้จากขุนอุทัยประสิทธิ์โดยตรง อีกทั้งท่านยังสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเวชกรรมในปี พ.ศ.2483 และเภสัชกรรมในปี พ.ศ.2493 กระทั่งปี พ.ศ.2540 ท่านได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยจนมาถึงยุคปัจจุบันของ "ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอุทัยประสิทธิ์" คุณถวัลย์ บุญภัคดี ทายาทรุ่นที่ 3 ได้จัดตั้งสถานที่ผลิตยาสมุนไพรขึ้นอย่างเป็นทางการที่จังหวัดปราจีนบุรี ในชื่อของ บริษัท อุทัยประสิทธิ์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิต ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและมีคุณสมบัติทัดเทียมมาตรฐานสากล